vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Co je Hotline a podmínky, za jakých je poskytován

Hotline pro HELIOS Orange a HELIOS Easy

 • Služba Hotline je služba placená prostřednictvím systémové podpory
 • Cílem této služby je pomoci uživateli odstranit překážku, která brání v bezchybné práci se systémem HELIOS Orange nebo HELIOS Easy poskytnutím potřebných informací
 • Pokud nelze překážku/problém odstranit, je cílem hotline snaha odhalit podstatu problému a navrhnout následné možné řešení nebo další postup související s odstraněním problému

 

Převzetí problému a nasměrování, co s ním dál:

 • Školení
 • Konzultace
 • Odkaz na poradnu
 • Reklamace
Služba Hotline, pro produkt HELIOS Orange a HELIOS Easy, je poskytována telefonicky a elektronicky, což znamená, že tyto formy lze, dle potřeby a vhodnosti, kombinovat. Elektronická forma služba Hotline je formou elektronické pošty, pomocí které může být požadavek přijat a následné řešení může být předáno telefonicky nebo elektronicky. Naopak telefonický požadavek může být zaznamenán a řešení předáno uživateli elektronicky.  

Služba Hotline, pro produkt HELIOS Orange a HELIOS Easy, je omezena v rámci poskytované telefonické formy, co do délky realizované komunikace, na  5-10 minut. Důvodem je nezbytnost zachování provozuschopnosti služby a umožnění všem uživatelům předání dotazů a požadavků.
 
 

Služba Hotline neobsahuje:

 • Školení (objasňování základních vlastností systému, které jsou předmětem produktových školení nebo není jednoznačně uvedeno v dokumentaci)
 • Konzultace (zásah do nastavení systému nebo do dat systému)
 • Metodický návrh  (komunikace delší než 15 min je již považována za započatou půlhodinu konzultace)
 • Instalace systému nebo jeho komponent
 • Oprava dat, zásahy do dat
 • Technické konzultace (instalace infrastruktury nebo jejich částí: SQL, OS, nástroje, včetně hledání a odstraňování problémů souvisejících s těmito částmi)
 • Legislativní poradenství
 • Poradenství v oblasti podnikových procesů
 • Technologické a integrační poradenství
 • Konzultace k produktům třetích stran (MS, bankovní SW)
 • Nástroje přizpůsobení (tvorba sloupečků, celých formulářů..)
 
 

Služba Hotline pro produkt HELIOS Orange a HELIOS Easy je poskytována pro:

Proškolené uživatele systému HELIOS Orange a HELIOS Easy, kteří jsou ve smluvním vztahu, souvisejícím s používáním nebo administrováním systému HELIOS Orange nebo HELIOS Easy (nebo pracovním poměru) k vlastníkovi práv na licenci systému HELIOS Orange a HELIOS Easy. 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: