vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

profesionální přístup

spolehlivá řešení

Business Intelligence v systému Helios Orange

18.5.2009
Vývojové oddělení spol. LCS International, a.s. doplnilo do systému Helios Orange funkcionalitu s názvem Helios Intelligence. V předchozích letech  byl pojem Business Intelligence  používán hlavně ve velkých podnicích a bankách a jeho nasazení bylo vnímáno jako řešení pro úzký okruh uživatelů, primárně managementu, dnes můžeme tento modul obecně charakterizovat jako soubor dovedností, znalostí, technologie a jejich aplikací nad příslušnými daty, který slouží k tomu, aby pomáhal pracovníkům na všech úrovních řízení při jejich rozhodování.