vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

profesionální přístup

spolehlivá řešení

CERTIFIKACE ISO 9001:2008 a 10006:2003

10.12.2013
v letošním roce obhájila naše společnost certifikaci mezinárodní normy ISO 9001:2008zahrnující oblast systému managementu (řízení) jakosti (SMJ nebo QMS z anglického Quality Management Systems) a certifikaci ISO 1006:2003 (Management jakosti projektů), která se zaměřuje především na procesy při řízení projektů.