vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

profesionální přístup

spolehlivá řešení

Dotační projekty "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

29.3.2019

Dotační projekty, v rámci odborného vzdělávání zaměstnanců, se zabývají problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.
Obraťte se na zkušené specialisty v oboru dotačních projektů, kteří vám rádi poradí, jaké dotační projekty můžete využít ve sprospěch odborného vzdělávání stávajících zaměstnanců,  ale také k proškolení zamětnanců v rámci implementace nového informačního systému .

Kontakt na dotačního poradce:

  Eva Nezmeškalová
  +420 603 882 909

  STRATUS LYNX s.r.o.
  Strategické poradenství
  Dotační management
  Vzdělávací agentura
  www.stratuslynx.cz