vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Výroba

Moduly Výroba informačního systému HELIOS Orange významně podporují komplexní řízení všech typů výroby. Na technickou přípravu výrobních procesů, která je schopna vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku, navazuje produktivní řízení a plánování efektivní výrobní činnosti. Integrované logistické a finanční moduly přímo podporují ekonomické přínosy plynoucí z nasazení tohoto systému ve výrobních společnostech.

Přínosy
• Technická příprava výroby
• Tvorba kalkulací
• Podpora nabídkové činnosti
• Varianty a alternativy
• Optimalizace zásob
• Sledovatelnost ve výrobě
• Podpora řízení jakosti
• Optimalizace kapacitních zdrojů
• Kooperace
• Sběr dat pomocí terminálů
• Účtování nedokončené výroby
• Vyhodnocování zakázek
Technická příprava výroby
• snadné pořizování kusovníků a postupů, importy dat z CAD aplikací
• průkazné termínové změnové řízení
• dohledání historie změn a podpora funkcí pro hromadné změny
• podpora norem ISO
• kopírování dokumentace z podobných výrobků


Tvorba kalkulací
• definice kalkulačních vzorců
• definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště
• bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce


Podpora obchodní a nabídkové činnosti
• integrace s modulem „oběh zboží“
• tvorba nabídkové dokumentace
• podpora kalkulace nákladů pro nabídkovou činnost
• možnost simulace kapacitního a materiálového zajištění nabídek

Varianty a alternativy
• možnost záměny materiálů jak na úrovni kusovníku, tak na kartě materiálu
• definice náhradních operací na úrovni technologického postupu nebo pracoviště
• zohlednění alternativ při přípravě skladových dokladů nebo v kapacitním plánování
• různé varianty technologie výroby dané součásti
• výběr varianty výrobku před zadáním do výroby nebo při převedení do skladu

Optimalizace zásob
• automatické generování požadavků na nákup i na výrobu
• optimalizace nákupu
• blokování materiálů pro výrobu
• porovnávání materiálové potřeby se stavem skladu s ohledem na budoucí pohyby

Sledovatelnost ve výrobě
• dohledání stavu rozpracovanosti zakázky
• zpětné dohledání příčiny reklamace
• sledování a evidence jednotlivých šarží nebo výrobních čísel ve výrobě i na skladech
• možnost sledování historie změn kusovníků a postupů na jednotlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení
• ocenění zásob ve výrobě i na výrobních meziskladech v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce

Podpora řízení jakosti
• plánování a evidence kontrolních operací
• propojení se systémem řízení jakosti Palstat

Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů
• budoucí i zpětné plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů
• kombinace režimu omezených a neomezených kapacit zdroje
• definice plánovacích kalendářů na jednotlivé zdroje
• grafické výstupy z kapacitního plánu Kooperace
• definice požadavků na kooperace
• tvorba kooperačních objednávek a evidence kooperací
• sledování stavu zboží v kooperaci


Sběr dat pomocí terminálů
• tisk čárových kódů v rámci výrobní dokumentace
• používání čárových kódů k odvádění výroby nebo na skladech
• možnost sběru dat pomocí stacionárních nebo přenosných terminálů
• podpora vzájemné komunikace terminálu se strojem


Účtování nedokončené výroby
• možnost automatického zaúčtování přírůstků a úbytků nedokončené výroby
• sledování obratů nedokončené výroby za libovolné období
• zobrazení stavu nedokončené výroby k zvolenému datu


Vyhodnocování zakázek
• porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobním příkaze nebo na zakázce
• vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
• možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav
• podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v systému
• export dat do MS Office (Word, Excel, TXT, html)  a zaslání dokladů e-mailem či faxem


 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: