vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

NCTS


NCTS je nový způsob podávání a evidence tranzitních deklarací. Poprvé budou mít data vytvořená na počítači větší důležitost než papírový formulář. Budou proto muset být elektronicky podepsána, zašifrována a odeslána zabezpečenou cestou - přes VAN operátora.


Tento způsob komunikace je v systému Helios Orange v oblasti Celní software řešen dvěma moduly - NCTS vydaný ro schválené odesílatele a NCTS přijatý pro schválené příjemce. Tyto moduly jsou použitelné i pro neschválené příjemce a odesílatele (bez zjednodušeného postupu). Nepodepsané a nezašifrované NCTS deklarace ve formátu XML můžete poslat celnímu úřadu např. emailem. Na CÚ pak bez čekání na opis dat dostanete výtisk tranzitního doprovodného dokladu. V tomto případě nemusíte mít elektronický podpis, laserovou tiskárnu ani Windows 2000.
 
Systém je již dnes plně používán v řadě zemí EU, např. ve Španělsku či Itálii. Od 1.7.2003 se jeho použití dále výrazně rozšíří. Českým vývozcům přinese několik výhod:


1.Pohodlný způsob podání celní deklarace
2.Rychlé informace o ukončení (v řádu několika hodin, max. dnů)
3.Rychlé uvolňování záruk po ukončení tranzitu
4.Výhledově rychlejší průjezd přes státní hranici
 
Celní správě přinese podstatnou výhodu - možnost včas vysledovat překračování celkové výše záruky.
 
Od 1.10.2003 bude systém NCTS povinný pro všechny schválené odesílatele a všechny schválené příjemce ve společném tranzitu. Protože již od 1.7.2003 bude povinný ve všech členských zemích EU, začnou do ČR proudit NCTS deklarace, pro jejichž ukončování bude systém NCTS nezbytný.
 
Dne 2. května udělilo Ministerstvo financí České Republiky, Generální ředitelství cel, řešení NCTS v informačním systému Helios Orange jako prvnímu Osvědčení o kompatibilitě programového vybavení pro NCTS.
 
Požadavky na provoz NCTS
•Mít zajištěn vlastní elektronický podpis (viz www.ica.cz)
•postup k získání elektronického podpisu najdete na www.cs.mfcr.cz
•odpovědi na nejčastější otázky ohledně elektronického podpisu najdete na www.cs.mfcr.cz
•Připravit svou výpočetní techniku tak, aby splňovala podmínky pro minimální konfiguraci
•uvedené v sekci Technické informace. Vybavit počítač, na kterém se bude elektronicky podepisovat, operačním systémem Windows 2000 nebo XP
•Schválený odesílatel musí mít laserovou nebo inkoustovou tiskárnu (pro kvalitní tisk čárového kódu)
•Uzavřít smlouvu s VAN operátorem certifikovaným pro NCTS
•vzhledem k dokonalému otestování doporučujeme VAN operátora CNS Mělník
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: