vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Datové schránky

Základním principem aplikace Informační systém datových schránek (ISDS), jejímž správcem je Ministerstvo vnitra ČR a provozovatelem Česká pošta, s.p., je povinnost, resp.možnost subjektů - orgánů veřejné moci (OVM), právnických osob (PO) nebo fyzických osob podnikatelů (FO-P) i nepodnikatelů (FO-N) aktivovat, resp.zřídit si datovou schránku (jednu nebo více). Pro OVM a PO jsou DS zřízeny ze zákona, pro ostatní na žádost. Každá datová schránka má svoje ID datové schránky.


Helios Orange umožňuje přímé propojení s webowou aplikací Informační systém datových schránek (ISDS) a přihlášení do dané datové schránky aktuálním uživatelem nebo systémem (kvalifi kovaným certifi kátem). V systému Helios Orange jsou Datové schránky řešeny jako submodul „Evidence pošty“.

V Helios Orange je možné nadefi novat datovou schránku a do ní následně stahovat jednotlivé datové zprávy a následně i datové zprávy vytvářet a odesílat. Pokud je potřeba, je možné nadefi novat více datových schránek. Přístup do datových schránek lze jednotlivým uživatelům omezit právy, tak aby bylo zajištěno, že do tohoto modulu přistupují pouze oprávnění uživatelé. Uživatel, který nemá práva na datové schránky, neuvidí ani doručené datové zprávy.


V číselníku kontaktů je možné evidovat kontakt typu „Datová schránka“, který lze přiřadit k organizaci, kontaktní osobě i zaměstnanci, nebo nechat jako volný kontakt. Takto je možné si vytvořit vlastní seznam datových schránek. Systém dále umožňuje validaci datové schránky (zda je DS příjemce aktivní) a aktualizaci informací o doručení zpráv a stažení nových zpráv z ISDS do submodulu „Evidence pošty“
Software,

 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: