Nákupní košík Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
ProduktyÚvodNaše službyReferenceNovinkyO firměKontaktKariéraKalendář školeníKlientský vstup

Řízení projektů


Modul Řízení projektů informačního systému HELIOS Orange řeší komplexním způsobem problematiku společností, zabývajících se servisní a opravárenskou činností strojů a zařízení. A to jak ve vazbě na realizovaný prodej, dodávku a instalaci, tak i bez této vazby. Modul Servis je úzce integrován s ostatními důležitými agendami využívanými v rámci řízení podnikových procesů.
 
Přínosy
• Projekty
• Personální a nepersonální zdroje
• Úlohy a aktivity
• Time Sheet, Expense Sheet
• Kapacitní plán
• Vazby na další moduly — Fakturace, Účetnictví, Plány a rozpočty atd.
 
Projekty
• Základní evidence o realizačních akcích, projektech, zakázkách
• Možnost řazení jednotlivých projektů do hierarchické nebo lineární struktury
• Možnost stanovení základních časových rámců
• Vazby do všech dalších modulů a agend systému Helios Orange
• Evidence externích dokumentů související s projektem včetně verzování
• Libovolné tiskové sestavy a různorodé rekapitulace projektu
• Možnost definice kalkulací a plánů na projekt
• Možnost sledování libovolných sestav vztažených k projektu (na projekt, dle aktivit na projekt, zaúčtované položky, pohyby materiálu apod.)
• Vzorové projekty s přednastavenými úkoly a kopie projektů
• Sledování libovolného detailu projektu
 
Personální a nepersonální zdroje
• Základní evidence zdrojů a kapacit pro řízení projektů
• Možnost definice vlastních i cizích zdrojů
• Možnost zařazení jednotlivých kalendářů s časovým fondem
• Možnost členění zdrojů dle rolí, dle pozic
• Možnost stanovení fakturační a nákladové sazby
• Možnost zařazení zdroje do středisek a útvarů
• Individuální nastavení přístupových práv

Úlohy a aktivity
• Úlohy jsou jednotlivé dílčí kroky vedoucí k úspěšné realizaci
• projektu
• Aktivita – sledovaná činnost na projektech
• Možnost nastavení fakturačních a nákladových sazeb na aktivitu
• Možnost řazení aktivit do hierarchické struktury
• Úlohám se přiřazují řešitelé - personální a nepersonální zdroje
• Možnost zařazení projektového manažera úlohy
• Na úlohy je možné definovat druh fakturace
• Možnost nastavení speciální fakturační sazby za úlohu
• Lze nastavovat prioritu úlohy
• Možnost členění jednotlivých úloh podle volně definovatelných typů úloh
• Možnost stanovení časového plánu úlohy
• Lze nastavit návaznost úloh
• Možnost individuálního řízení práv a přístup k projektům
• Možnost zadávání opakovaných úloh (garanční prohlídky atd.)
• Možnost dílčí fakturace dle jednotlivých úloh
• Možnost definice pracovní náplně na úlohu
• Možnost nastavení hlídání vykázaných hodin oproti plánu na úloze
• Možnost sledování stavu plnění úloh dle vykázané skutečnosti nebo dle řízení projekt manažera
• Možnost zařazení externích dokumentů k úloze
 
Time Sheet, Expense Sheet
• Time Sheet – výkaz o odpracovaném čase
• Expense Sheet – výkaz o odvedených nákladech na projekt
• Možnost individuálního zadávání výkazu (dle přihlášeného uživatele)
• Možnost zástupného zadávání výkazů (např. asistentkou)
• Možnost nastavení schvalování hotových výkazu pro management
• Možnost zpětného zadávání výkazu včetně kontroly času
• Online pohled na stav řešení výkazů
• Libovolné reporty, výstupy a exporty (XML, XLS, DOC a tisky)
• Možnost zařazení externích dokumentů k výkazům
• Možnost speciálních přístupů do výkazů — ( offline přístupy, webový klient apod.)
• Možnost úctování výkazu (nedokončená výroba, rozpracovanost apod.)

Kapacitní plán
• Možnost rozvržení jednotlivých personálních zdrojů v čase na daných úlohách
• Možnost modelování a sledování více kapacitních plánů najednou
• Automatické dopředné a zpětné zaplánování kapacit
• Přehled položek kapacitního plánu
• Možnost zobrazení v Gantt Chart diagramu
• Zobrazení diagramu za zdroje i za úlohy
• Možnost zobrazení sumačních diagramů (histogramy atd.)
• Vazby na další moduly — Fakturace, Účetnictví, Plány a rozpočty atd.
• Možnost definice sofistikovaných plánů a rozpočtů v modulu
 
Finanční analýza
• Možnost účtování veškerých nákladů a výnosů na projekty
• Možnost automatické fakturace a vyúčtování zákazníkům včetně automatického zajištění podkladů pro fakturaci
• Přímé vazby na evidenci obchodního jednání a podpora obchodního jednání v modulu CRM
• Vazby na modul Servis – sledování servisních karet, plánování zásahů, sledování záruk a exspirací jednotlivých dílů, komponent apod.