Nákupní košík Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
ProduktyÚvodNaše službyReferenceNovinkyO firměKontaktKariéraKalendář školeníKlientský vstup

Mzdy


Modul Mzdy informačního systému HELIOS Orange jako nejdůležitější součást řízení lidských zdrojů umožňuje efektivní zpracování všech typů mezd, snadnou evidenci personálních a mzdových údajů zaměstnanců či tisk veškerých sestav a formulářů pro jednotlivé úřady. Lze jej používat samostatně nebo i v návaznosti na modul Účetnictví a Banka. Vybrané formuláře z modulu lze posílat elektronicky přes Portál veřejné správy.

Přínosy
• Základní mzdová funkcionalita
• Optimalizace zadávání dat
• Garance legislativní správnosti
• Elektronická komunikace
• s úřady státní správy
• Podpora účetních firem
• Jednoduchá tvorba sestav
• Statistické výstupy
• Účtování mezd
• Variabilita mzdových kalendářů
• Kontrolní mechanismy
• Personalistika

Základní mzdová funkcionalita
• zpracování měsíčních, hodinových a úkolových mezd
• evidence, čerpání a automatické krácení dovolené
• možnost zadání paušálních (opakujících se) mzdových složek
• automatický výpočet maximální možné srážky pro různé druhy exekucí
• penzijní připojištění – hlídání legislativních hranic pro zdanění, rozdělení
• částky do nákladů a částky hrazené firmou ze zisku
• možnost zadávání naturálních odměn
• automatické generování přihlášek a odhlášek na sociální pojištění
• automatické vytváření Hromadného oznámení zaměstnavatele pro jednotlivé zdravotní pojišťovny
• výpočet nároku na důchod
• možnost přiřadit zaměstnanci platovou třídu nebo stupeň – kontrola na dobu praxe
• automatická aktualizace platových tříd
• automatický výpočet ročního zúčtování daně
• automatické načítání údajů do RELDP a jejich následný tisk nebo export přes PVS
• tisk zákonných tiskopisů (Mzdový list, Potvrzení o příjmu, Zápočtový list apod.)
• výpočet dohadných položek na dovolenou

Optimalizace zadávání dat
• zadávání mzdových údajů a podkladů pro výpočet aktuálního
• i následujícího měsíce
• import dat z docházkových systémů
• uživatelsky jednoduchý import podkladů pro výpočet z Excelu
• možnost importování podkladů pro výpočet ve formátu txt nebo xml
• hromadné zadávání mzdových složek vybraným zaměstnancům
• hromadný výpočet výplat všech zaměstnanců s možností následného doplnění
 
Garance legislativní správnosti
• garance správnosti a údržby platné legislativy v oblasti mezd
• standardní časová garance 14 dnů po zveřejnění v dané sbírce zákonů
 
Elektronická komunikace s úřady státní správy
• podávání RELDP a přihlášek a odhlášek na sociální pojištění přes PVS
• podpora elektronických certifikátů a šifrování
• podpora elektronického bankovnictví a následné zaúčtovánído modulu Účetnictví
• export údajů pro jednotlivé penzijní fondy ve formátu České pojišťovny nebo APF
 
Podpora účetních firem
• efektivní a rychlá práce při nastavení modulu Mzdy pomocírozkopírování
 
Jednoduchá tvorba sestav - možnosti tvorby vlastních sestav
• vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek, generátorových sestav
• vytváření vlastních sestav s potřebnými sloupci a jejich rozmístěním
• libovolné třídění řádků s možností filtrace včetně seskupování
• vytváření sumačních mzdových sestav za vybraná období
• podpora tvorby kontingenčních tabulek přímo v systému
• export dat do MS Office a zaslání dokladů emailem či faxem
 
Statistické výstupy
• statistické výstupy ISPV pro podnikatelské organizace
• statistické výstupy ISP pro rozpočtové a příspěvkové organizace
• tisk statistických formulářů
• jednoduchá tvorba podkladů pro jakékoliv typy statistických šetření