Nákupní košík Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
ProduktyÚvodNaše službyReferenceNovinkyO firměKontaktKariéraKalendář školeníKlientský vstup

Manažerské vyhodnocování


Modul Manažerské vyhodnocování informačního systému HELIOS Orange tvoří několik modulů a nástrojů integrovaných do systému Helios Orange. Umožňují komplexní pohled na data v ERP systému podle potřeb a zvyklostí zákazníka. Konkrétní použití jednotlivého nástroje závisí od požadovaného výsledku.

Přínosy
• Manažerské rozhraní
• Výkazy
• Finanční analýza
• Plánování
• Řízení peněžních toků
• Datové kostky OLAP

Manažerské rozhraní
• Doplněk produktu MS Excel, který pracuje s daty systému Helios Orange
• Přes 200 různých funkcí s připravenými průvodci použití
• Možnost definice práv na jednotlivé funkce
• Možnost propojení více zdrojů dat, nástroj pro konsolidace
• Controlling, reporting — využití stávajících controllingových sestav
• MS Excel a jejich propojení s aktuálními daty systému Helios Orange
• Libovolné zobrazení dat v různých kontextech
• Jednoduchá aktualizace hodnot
• Nástroj pro manažery - důležité informace na jednom místě
• Možnost libovolné definice vlastního pohledu na data
• Libovolná vyhodnocovací kritéria
• Grafické znázornění (grafy, tabulky apod.)
• Předdefinované funkce s přímým propojením do databáze
• Možnost definice nových funkcí

Výkazy
• Standardní výkazy potřebné pro komunikaci s úřady
• Funkce pro kontrolu správnosti definice výkazů
• Iterace – „správné“ zaokrouhlení na tisíce
• Definice kompenzace mezi řádky výkazu v aktivech a pasivech
• Vyhodnocování dle středisek, zakázek, nákladových okruhů
• Možnost tvorby libovolných vlastních výkazů
• Možnost využití definice výkazu pro více sestav
• Tisk nebo email – v cizích jazycíchVarianty a alternativy
• Definice struktury plánu (rozpočtu)
• Strukturované dokumenty – podklady pro tvorbu smluv či jiných dokumentů
• Možnost využití externích datových zdrojů pro tabulky v dokumentu
• Vzory smluv a šablona Povinné přílohy k účetní závěrce
• Nástroj pro tvorbu libovolného dokumentu dle vzoru např. Obchodní věstník, pracovní smlouvy, smlouvy o dílo atd.
• Aktuální legislativa – číselník s aktuálními předpisy týkající se účetnictví
 
Finanční analýza
• Definice finančních ukazatelů pro operativní vyhodnocování
• Vícerozměrné ukazatele (Pyramidové, Altmanův model apod.)
• Výsledky v přehledné podobě tabulky nebo grafu
• Vyhodnocování dle středisek, zakázek, nákladových okruhů
• Využití a grafické zobrazení výsledků modulu výkazy
• Tvorba a simulace podnikatelských záměrů s možností operativní změny
• Využití aktuálních dat ze systému Helios Orange i z jiných externích zdrojů
• Přímé generování html - intranetové www stránky
 
Plánování
• Využití možností modulu Výkazy – možnost definice libovolného tvaru plánu
• Porovnání plánovaných hodnot se skutečností
• Automatický nápočet hodnot plánu či rozpočtu
• Libovolné varianty plánů či rozpočtů
• Možnost hierarchického členění plánů či rozpočtů
• Možnost lineárního členění plánů a rozpočtů
• Možnost sledování libovolných období plánů a rozpočtů
• Kumulace více plánů a rozpočtů dohromady
• Rozpad jednoho do dílčích plánů a rozpočtů
• Automatické generování rozpočtu ze skutečnosti
• Vyhodnocení sestav Plánování ve Finanční analýze
• Vlastní definice struktury plánování nebo rozpočtů
• Podklady pro analýzy efektivnosti investic
• Rozpouštění režií na útvary, zakázky, nákladové okruhy
• Vyhodnocení po ose časové

Řízení penežních toků
• Predikce stavu penežních prostředků v průběhu jednotlivých dnů
• Jednoduše a efektivně nabídne provozní analýzu stavu penežních prostředků
• Zdrojem peněžních toků mohou být pohledávky a závazky, mzdy, objednávky, fakturace atd.
• Skutečnost je sledována přes moduly Banka a Pokladna
• Individuální peněžní toky — modelování budoucích peněžních toků
• Možnost kategorizace peněžních toků (hotovost, bežné účty, atd.)
• Simulace variant peněžních toků (např. optimistická, pesimistická…)
 
Podpora cizích měn
• Přehledy peněžních toků (zdroje, předběžná analýza, individuální analýza, skutečnost)
• Automatické korekce v předbežné analýze dle předchozí platební morálky
• Funkcionalita pro korekce splatnosti
• Peněžní toky k datu
• Zobrazení hodnot v grafu modulu finanční analýza

Datové kostky OLAP
• Pružné a rychlé zpracování dotazu a analýz velkých objemů dat
• Vyhodnocování za definovaná kritéria nebo jejich kombinace
• Možnost tvorby datového skladu – sloučení dat z více datových zdrojů
• Možnost vyhodnocovat i po odpojení od serveru
• Datamining – předpovědi a plány na základě historických dat